หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลปากกาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลปากกาง
 
HOT NEWS
เทศบาลตำบลปากกาง สอบถามโทร. 054-583-115 ยินดีให้บริการค่ะ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลปากกาง  
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ปากกาง
“ปากกางน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
  พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาล
ให้มีคุณภาพและเพียงพอ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ในการขนส่งทั้งทางบก
และทางน้ำ
  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติ
กลยุทธ์
  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์
เพื่อลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ
  พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควันรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ
  จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
/ตำรวจบ้าน/ชรบ.
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านความมั่นคงและความสงบสุข
ของประชาชน
กลยุทธ์
  สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
ในการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
และพัฒนาอาชีพ
  ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชนสตรีคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
    ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
    จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน
    ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
    ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี มาตรฐานและคุณภาพ
    สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีและสร้างความสามัคคี
    สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
    เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและสนับสนุนยกระดับ
การท่องเที่ยวด้านศาสนาศิลป
วัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อ
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
เชิงท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเกษตรและการส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-583-115
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลตำบลปากกาง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
  โทรศัพท์ : 054-583-115
  โทรสาร : 054-583-338
  กู้ชีพกู้ภัย : 054-583-116
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลปากกาง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,188,848 เริ่มนับ 15 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10