หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลปากกาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลปากกาง
 
HOT NEWS
เทศบาลตำบลปากกาง สอบถามโทร. 054-583-115 ยินดีให้บริการค่ะ
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
   
  อาชีพในภาคเกษตรกรรมโดยมีการทำนา เป็นหลัก
รองลงมาได้แก่การทำไร่ทำสวนโดย ทำสวนส้มเขียวหวาน ทำสวนส้มโอ ทำสวนพุทราและสวนลำไย ครัวเรือนเกษตรกร 837 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 15,894.45 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 6,445 ไร่ พื้นที่นา 2,901 ไร่พื้นที่พืชไร่
    2,608 ไร่ พืชผัก 25 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 9,449.45 ไร่ กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 9 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร 1 กลุ่ม
    อาชีพอื่นๆ ได้แก่การทอผ้าตีนจกค้าขายรับจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระ
    พนักงานภาครัฐและเอกชน
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบหุบเขา มีลำห้วยหลายสายไหลไปบรรจบแม่น้ำยม ทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ ทำการเกษตรกรรมตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำยม แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรอาศัยน้ำฝน สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า 4 จุด แม่น้ำยม, สระน้ำในไร่นาเกษตรกร แหล่งน้ำธรรมชาติ, ลำห้วย และสระน้ำสาธารณะ
 
ภูมิอากาศ
   
ตำบลปากกาง มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือนเมษายน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
การนับถือศาสนา ประชากรของตำบลปากกาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือ ศาสนาคริสต์
 
ขนบธรรมเนียมฯ
   
  ประเพณีลอยกระทง ช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี
  ประเพณีนมัสการพระธาตุแหลมลี่ ตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ช่วงเดือน มีนาคมของทุกปี
  ประเพณีนมัสการพระพุทธเชียงชื่น ตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 3 เหนือ ช่วงเดือน มกราคมของทุกปี
  ประเพณีนมัสการพระธาตุไฮสร้อย ตรงกับเดือน 4 เป็ง (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 4 เหนือ ช่วงเดือน ธันวาคมของทุกปี
 
การศึกษาในชุมชน
         
  โรงเรียนบ้านปากกาง จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
  โรงเรียนอนุบาลของเอกชน จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
  ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1-9
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
    จำนวน 1 แห่ง
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
  สถานปฐมพยาบาลและผดุงครรภ์
    จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 
แหล่งน้ำ
   
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่สำคัญของตำบลปากกาง
  แม่น้ำยม เป็นแหล่งน้ำสายใหญ่และสำคัญของจังหวัดแพร่ ต้นน้ำของแม่น้ำยมอยู่จังหวัดพะเยา ไหลผ่านเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแพร่ (ยกเว้นอำเภอร้องกวาง) ในส่วนของอำเภอลอง ตำบลปากกางแม่น้ำยมไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9
    ลำห้วยแม่กาง เป็นลำห้วยที่มีต้นน้ำจากตำบลห้วยอ้อ ไหลผ่านหมู่ที่ 8, 1, 2 เกษตรกรในหมู่บ้านและพื้นที่ดังกล่าวทำประโยชน์ในฤดูฝน
    ลำห้วยร่องบอน เป็นลำห้วยเล็กๆ เกษตรกรหมู่ที่ 1 ใช้ประโยชน์ในฤดูฝน
    ลำห้วยร่องปุ๊ด เป็นลำห้วยไหลผ่านในเขตหมู่ที่ 1 ใช้ประโยชน์ในฤดูฝน
    ลำห้วยคุ้ม เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 3   ลำห้วยนาไหม้ เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 3
    ลำห้วยกั้ง เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 3   ลำห้วยนาโป่ เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 7
    ลำห้วยแม่เสาะ เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 4 , 5   ลำห้วยแม่ลอง เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 5 , 9
    ลำห้วยแม่ควาย เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 9   ลำห้วยแม่ปง เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 6
    ลำห้วยแม่จอก เป็นลำห้วยไหลผ่าน หมู่ที่ 6    
  สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า
    สูบน้ำพลังไฟฟ้าตั้งที่หมู่ที่ 3 บ้านท่าเดื่อ เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์บ้านท่าเดื่อ, บ้านวังต้นเกลือ
    สูบน้ำพลังไฟฟ้าตั้งที่หมู่ที่ 2 บ้านปากกาง เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์บ้านปากกาง
    สูบน้ำพลังไฟฟ้าตั้งหมู่ที่ 4 บ้านวังเคียน เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์บ้านวังเคียนและ บ้านปากปง
    สูบน้ำพลังไฟฟ้า ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านพร้าว - ท่าหลุก เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ บ้านพร้าว - ท่าหลุกและบ้านร่องบอน
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    ฝาย จำนวน 15 แห่ง
    บ่อน้ำตื้น จำนวน 165 แห่ง
    บ่อโยก จำนวน 16 แห่ง
    ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
    บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ จำนวน 31 แห่ง
    สระน้ำสาธารณะ จำนวน 9 สระ
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-583-115
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลตำบลปากกาง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
  โทรศัพท์ : 054-583-115
  โทรสาร : 054-583-338
  กู้ชีพกู้ภัย : 054-583-116
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลปากกาง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,188,813 เริ่มนับ 15 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10